Rok 2007

Autor: Fanda <(at)>, Téma: Historie, Vydáno dne: 11. 11. 2007

Kratký pohled do roku 2007

V letošním roce jsme pro děti vytvořili cestovní kancelář CK Fofrník, která vozila děti každý den na jiné místo v jiném čase. Takže navštívili místa jako antické Řecko, podívali se do budoucnosti, kde je skoro celým dnem provázel robot, také se podívali do středověku mezi rytíře, nebo strávili den v dávných dobách slavných egyptských faraónů. Pro děti jsme také zorganizovali celodenní výlet, při kterém jsme se prošli po okolí a zastavili jsme se ve vedlejším táboře. Díky povětšinu času hezkému až horkému počasí mohli děti využívat koupání v řece Berounce. Když to program a únava dětí dovolovala, mohli se večer ohřát u táboráčku, kde jak naše zdravotnice, tak sami děti hráli na kytaru a zpívali. Při závěrečném ohni, který jsme spojili s předčasnou oslavou narozenin našeho hospodáře, jehož jsme pro tento večer udělali králem Artušem, a jeho oblíbený dvořan s jeho svolením udělil zúčastněným pochvalné listy, rozdal ceny a diplomy za úklid a hlavně vyhlásil vítěze celotáborové hry.